იურიდიული კომპანია „მიქაბერიძე და პარტნიორები“ დაფუძნდა 2018 წელს მრავაწლიანი გამოცდილების მქონე იურისტების მიერ. იმ სფეროთა სპექტრი, სადაც ჩვენს კომპანიას შეუძლია შემოგთავაზოთ კვალიფიციური და სანდო მომსახურება, ფართოა. ჩვენ ვსაქმიანობთ როგორც კერძო სამართლის, ისე საჯარო სამართლის თითქმის ყველა სფეროში, რაც ჩვენს კლიენტებს აძლევს შესაძლებლობას ერთი ფანჯრის პრინციპით მიიღონ  იურიდიული მომსახურების რამდენიმე სახე და დაზოგონ დრო და რესურსი

არც თუ იშვიათია შემთხვევა, როდესაც კონკრეტული დარღვეული უფლების ან კანონიერი ინტერესის დასაცავად საჭიროა კომპელქსური ნაბიჯები; ერთდროულად, როგორც სამოქალაქო, ისე ადმინისტრაციული ან სისხლის-სამართლებრივი ხასიათის ქმედებათა განხორციელბა. შესაბამისად, აუცილებელია თითოეული ასეთი ნაბიჯი გადადგმულ იქნეს კოორდინირებულად და თანაბრად პროფესიონალურად. ჩვენ მზად ვართ დაგეხმაროთ რთული სამართლებრვი პრობლემების გადაჭარაში და ერთი შეხედვით გამოუვალი მდგომარეობიდან გამოსავლის მოძიებაში.

გჭირდებათ იურიდიული კონსულტაცია?

რევაზ მიქაბერიძე

პარტნიორი

„მიქაბერიძე და პარტნიორების“ მართველი პარტნიორია. რევაზს აქვს იურისტად მუშაობის 15 წლიანი გამოცდილება და პრაქტიკა, რომელიც მოიცავს არაერთ სფეროს, მათ შორის, კორპორაციულ და სახელშეკრულებო სამართალს, უძრავ ქონებას, ნებართვებსა და ლიცენზიებს, შრომისა და ინტელექტუალური საკუთრების სამართალს, საერთაშორისო ხელშეკრულებებს; აქვს მონაწილეობა მიღებული კანონპროექტებისა და ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავებაში.

რევაზ მიქაბერიძეს აქვს საქართველოს რამდენიმე მსხვილ კომპანიაში იურისტად მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. იგი წარსულში მუშაობდა არასამთავრობო ორგანიზაციების იურისტად, ასევე საქმიანობდა სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში; არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი - ლიცენზირებული ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით.

რევაზ მიქაბერიძე 2019 წლიდან 4 წლის ვადით არჩეულ იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ საპროკურორო საბჭოს წევრად სამოქალაქო სექტორიდან. მას სხვადასხა ავტორიტეტულ გამოცემებში გამოქვეყნებული აქვს რამდენიმე სამეცნიერო სტატია სახელშეკრულებო სამართლისა და უძრავი ქონების სამართლის ცალკეულ საკითხებზე.

ლიკა გოგოლაძე

პარტნიორი

„მიქაბერიძე და პარტნიორების“ პარტნიორია. ლიკას აქვს იურისტად მუშაობის 15 წლიანი გამოცდილება და პრაქტიკა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა სახელშეკრულებო, საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი, საერთაშორისო ხელშეკრულებები, შესყიდვების სამართალი, პროცესუალური და საჯარო სამართალი. მას მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ მსხვილ სახელმწიფო პროექტის განხორციელებაში.

ლიკა გოგოლაძეს აქვს საქართველოს რამდენიმე უმსხვილეს კომპანიაში იურისტად მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. მას წლების განმავლობაში ეკავა სხვადასხვა სამსახურის და მათ შორის, იურიდიული სამსახურის უფროსის პოზიციები. იგი წარმატებით ართმევდა თავს ურთულეს სამართლებრივ გამოწვევებს. იგი არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი - ლიცენზირებული ადვოკატი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საართლის სპეციალიზაციით. 

ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71