• ბრალდებულის, დაზარალებულის და მოწმის ინტერესების დაცვა გამოძიებასა  და სასამართლოში
ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71