• საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვება
  • საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მოპოვებასთან დაკავშირებული მომსახურება (შრომითი ბინადრობის, საქართველოში მუდმივად ცხოვრების ნებართვის, საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის, მოკლევადიანი და უვადო ბინადრობის ნებართვების მოპვება)
  • წარმომადგენლობა სასამართლოში საქართველოს მოქალაქეობასა და ბინადრობის ნებართვასთან დაკავშირებით
ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71