• კონსულტაცია და წარმომადგენლობა ნებისმიერი ტიპის კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში
  • კერძო-სამართლებრივი ხასიათის იურიდიული რისკების ანალიზი და შეფასება
  • კერძო სამართლებრივ უთანხმოებებსა და დავებთან დაკავშირებით წარმომადგენლობა სასამართლოში, არბიტრაჟსა და მედიაციაში
ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71