• იურიდიული მომსახურება დისტანციურად და მოქნილ რეჟიმში
  • დისტანციური იურიდიული მომსახურებისთვს საჭირო მატერიალურ-ტექნიკურ საჭიროებათა უზრუნველყოფა
ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71