სამართლებრივი შესაბამისობა

სამართლებრივი შეფასებები და დასკვნები, Due diligence-ი,  მოსალოდნელი რისკების იდენტიფიცირების და მომვალ ქმედებათა დაგეგმარების აუცილებელი წინაპირობაა. ხშირ შემთხვევაში სამართლებრივი კვლევის საგანია არა მხოლოდ საკანონმდებლო სივრცე, არამედ კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებები და დოკუმეტები, ამ უკანასკნელთა შესაბამისობა არა მხოლოდ არსებულ, არამედ მათი შედგენის დროს მოქმედ ძველ რეგულაციებთან. სამართლებრივი შესაბამისობის დადგენა საკმაოდ რთული და შრომატევადი ინტელექტუალური შრომითი პროცესია.  გთავაზობთ ჩვენს მომსახურებას თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე სამართლებრივი შესაბამისობის დადგენის, დასკვნების, შეფასებების შედგენასთან დაკავშირებით.

ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71