სამართლებრივი კონსულტაცია

დროული და სწორი სამართლებრივი კონსულტაცია მოსალოდნელი იურიდიული რისკების თავიდან აცილების და/ან მინიმიზაციის, ასევე იურიდიული ხაჯების დაზოგვის ოპტიმალური საშუალებაა. ნებისმიერ კერძო და ბიზნეს ინიციატივას ესაჭიროება შესაბამისი სამართლებრივ და საკანონმდებლო ჭრილში შესწავლა და ანალიზი, განსაკუთრებით, მზარდი სამართლებრივი რეგულაციების პირობებში. „მიქაბერიძე და პარტნიორები“ უზრუნველყოფს  თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე შესაბამისი იურიდიული ინფორმაციის მოწოდებას და თქვენს კონსულტირებას.

ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71